Gemeente Den Haag | Stadsdeel Segbroek
Gemeente Den Haag | Stadsdeel Segbroek
08 Mar

Geen pleister plakken maar de veiligheid en leefbaarheid van het gebied Weimarstraat-Beeklaan blijvend verbeteren

3 images

Henri Weber is wijkmanager van het stadsdeel Segbroek. Hij werkt met Samen voor een betere buurt aan de veiligheid en leefbaarheid in het gebied Weimarstraat-Beeklaan.


Een buurt met verschillende problemen die door de gemeente als prioritair gebied is aangemerkt. Ik vroeg hem hoe de problemen worden aangepakt.


Henri, wat doet een Wijkmanager?

Als wijkmanager regisseer je de verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in gebieden. Ik kijk naar de problemen en kansen voor de buurt: wijkeconomie, veiligheid en handhaving, jongerenwerk, participatie van bewoners en ondernemers, de aanpak van multi-probleemgezinnen en het op peil houden van de openbare ruimte.


En wat zijn in dit gebied de aandachtspunten?

Het gaat dan met name om de Weimarstraat tussen de Beeklaan en de Valkenboskade, de Beeklaan (vanaf de Weimarstraat tot aan de Zevensprong) en alle straten daaromheen. Overbewoning, illegale kamerverhuur en situaties waar de bovenwereld en criminele onderwereld samenkomen (ondermijning), de uitstraling en kwaliteit van de winkels en woningen, verkeersonveilige situatie zoals hardrijders en de overlast die ondermeer samenhangt met coffeeshops. Kortom, een heel scala aan serieuze problemen voor deze kansrijke buurt.


En hoe worden deze problemen aangepakt?

Dit doen we samen met bewoners en ondernemers in een Wijkoverleg. De mensen van Wij Weimar, Stichting Mafuganova Valkenbosch, de Ondernemersvereniging en individuele bewoners en ondernemers werken samen met de gemeente aan de verschillende thema's. Zoals het nadenken over de toekomst van het gebied, het aantrekkelijker maken van de straten en pleinen, streetart, het creëren van werkplekken voor zzp-ers in de buurt, om er maar een paar te noemen. Bij het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid worden we geholpen door een speciaal gebiedsteam van de gemeente met daarin mensen uit verschillende gemeentelijke diensten. Alhoewel er wetten, regels en allerlei andere zaken tussen droom en daad in de weg kunnen staan, is het uitgangspunt dat we met deze samenwerking kijken naar de mogelijkheden.


Zijn er al successen geboekt?

Het blijft natuurlijk een kwestie van lange adem, we moeten de ingezette koers volhouden en blijven werken aan het verbeteren van deze buurt. Maar inderdaad, langzamerhand worden enkele verbeteringen zichtbaar. Zoals de vestiging van meer aantrekkelijke winkels, het vertrek van de schimmige zaakjes. Maar ook de aanleg van de verkeersplateu's en drempels zijn een verbetering. Bij dit bericht kun je ook de speciale krant downloaden die in december 2021 naar de gemeenteraad is gestuurd met meer informatie over wat er allemaal nodig is en gebeurt in het gebied Weimarstaat-Beeklaan.


Hoe kunnen bewoners en ondernemers meedoen met Samen voor een betere buurt?

Nu en in de toekomst is het nodig dat bewoners en ondernemers participeren in hun eigen buurt: meedenken over hoe dingen beter kunnen en gerealiseerd kunnen worden. De buurt, dat ben je namelijk zelf. Meedoen kan op verschillende manieren. Door het volgen van deze website en de wijkmedia zoals Konkreetnieuws. Of doe mee met het Wijkoverleg. Iedereen die in de wijk woont, onderneemt of werkt is welkom, ook al is het voor een keer. Je kunt je aanmelden via segbroek@denhaag.nl. Je ontvangt dan een uitnodiging en wordt met de nieuwsbrief Voortgangsberichten per mail op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen..


Contact

Gemeente Den haag, Stadsdeel Segbroek | Henri Weber (Wijkmanager) | E: segbroek@denhaag.nl | T: 070-3533000 | W: www.weimarstraat-beeklaan.nl


#samenvooreenbeterebuurt | #prioritairegebieden

This message and its reactions are visible in 3 neighbourhoods and on the public participation pages
Thanks
15
This is part of
folder Project
Samen voor een betere buurt

Met Samen voor een betere buurt werken bewoners, ondernemers, organisaties en de gemeente samen aan de verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in het gebied Weimarstraat-Beeklaan.

De leefbaarheid en veiligheid in het gebied Weimarstraat (tus…

Read more
186 days remaining