Samen voor een betere buurt

651 days remaining

Met 'Samen voor een betere buurt' werken bewoners, ondernemers, organisaties en de gemeente Den Haag samen aan de verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in het gebied Weimarstraat-Beeklaan.

De veiligheid en leefbaarheid staan in dit gebied onder druk. Denk aan overbewoning, illegale kamerverhuur en situaties waar de bovenwereld en criminele onderwereld samenkomen (ondermijning). Maar ook aan de uitstraling en kwaliteit van de winkels en woningen, verkeersonveilige situatie zoals hardrijders en overlast die ondermeer samenhangt met coffeeshops. Het gemeentebestuur zet daarom in op een gebiedsgerichte aanpak om samen met de buurt de problemen aan te pakken en de kansen voor deze buurt te vergroten.

Hieronder vind je berichten over de ontwikkelingen in het gebied, verslagen van de wijkoverleggen en activiteiten (waaronder de wijkoverleggen) .

Lees- en kijktips

14 comments
327 participants
Samen voor een betere buurt

Timeline

1

enquête en straatintervieuws

12 Feb 2024 - 13 Feb 2024

Om de huidige knelpunten die bewoners en ondernemers ervaren in het derde deel van de Weimarstraat inzichtelijk te maken is er een online enquête en straatinterviews gehouden onder bezoekers, bewoners en ondernemers van de Weimarstraat tussen Beeklaan en Valkenboslaan en de straten die hierop aansluiten.

2

Klankbordgroep

12 Feb 2024 - 31 May 2024
  • De klankbordgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van bewoners, omwonenden, bezoekers en ondernemers van de Weimarstraat.
  • In 3 werksessies kijkt de klankbordgroep samen met gemeente en professionals buiten de gemeente wat zij vinden van de knelpunten en ideeën, en wat de gevolgen zijn van veranderingen. Samen kijken we naar de meest kansrijke maatregelen.
3

Uitwerking varianten

12 Feb 2024 - 14 Feb 2024
  • Op basis van de resultaten van de werksessie worden de verschillende type maatregelen door verkeersadviesbureau DTV verkend en verder uitgewerkt tot een aantal varianten.
  • In de klankbordgroep presenteren wij de resultaten van de uitwerking van de verschillende varianten. We bieden de klankbordgroepleden uitgebreid de mogelijkheid om op de bevindingen te reageren. 
  • Van de diverse varianten zijn er in de klankbordgroep twee varianten overgebleven. Beide varianten hebben voor- en nadelen, maar de klankbordgroepleden zijn het er unaniem over eens dat ze allebei een grote verbetering zijn ten opzichte van de huidige situatie.
4

Inloopavond

12 Feb 2024 - 31 May 2024
  • Op 5 maart worden de overgebleven schetsontwerpen gepresenteerd tijdens een inloopavond bij WijWeimar. Tijdens deze avond is één ieder welkom om naar de resultaten van de klankbordgroep te komen kijken.
  • Naar aanleiding van de feedback tijdens de inloopavond kan een eventuele voorkeursvariant worden vastgesteld.
  • Op basis van de feedback ontvangen tijdens deze inloopavond wordt, waar nodig, het schetsontwerp aangepast. 
  • Op basis van het definitieve schetsontwerp wordt, waar nodig, de globale kostenraming aangepast.
5

Opstellen voorontwerp

01 Jun 2024 - 30 Sep 2024

De gemeente verwerkt alle reacties en bevindingen uit de voorgaande fases in het voorlopige ontwerp.

6

Ter inzagelegging en besluitvorming

01 Oct 2024 - 31 Dec 2024

Het voorontwerp wordt gepresenteerd en gepubliceerd. De formele inzage, reactie en bezwaarprocedure gaat hiermee van start.

7

Opstellen definitief ontwerp en besluitvorming

01 Jan 2025 - 30 Jun 2025

Na de formele reactie- bezwaartermijn worden de reacties verwerkt en het gekozen ontwerp definitief gemaakt.

8

Uitvoering en realisatie.

01 Jan 2026 - 30 Apr 2026

De uitvoering staat gepland voor 2026.

arrow_upward