Samen voor een betere buurt

Met 'Samen voor een betere buurt' werken bewoners, ondernemers, organisaties en de gemeente Den Haag samen aan de verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in het gebied Weimarstraat-Beeklaan.

De veiligheid en leefbaarheid staan in dit gebied onder druk. Denk aan overbewoning, illegale kamerverhuur en situaties waar de bovenwereld en criminele onderwereld samenkomen (ondermijning). Maar ook aan de uitstraling en kwaliteit van de winkels en woningen, verkeersonveilige situatie zoals hardrijders en overlast die ondermeer samenhangt met coffeeshops. Het gemeentebestuur zet daarom in op een gebiedsgerichte aanpak om samen met de buurt de problemen aan te pakken en de kansen voor deze buurt te vergroten.

Hieronder vind je berichten over de ontwikkelingen in het gebied, verslagen van de wijkoverleggen en activiteiten (waaronder de wijkoverleggen) .

Lees- en kijktips

14 comments
Samen voor een betere buurt

Timeline

1

enquête en straatintervieuws

12 Feb 2024 - 13 Feb 2024

Om de huidige knelpunten die bewoners en ondernemers ervaren in het derde deel van de Weimarstraat inzichtelijk te maken is er een online enquête en straatinterviews gehouden onder bezoekers, bewoners en ondernemers van de Weimarstraat tussen Beeklaan en Valkenboslaan en de straten die hierop aansluiten.

2

Klankbordgroep

12 Feb 2024 - 14 Feb 2024
  • De klankbordgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van bewoners, omwonenden, bezoekers en ondernemers van de Weimarstraat.
  • In 3 werksessies kijkt de klankbordgroep samen met gemeente en professionals buiten de gemeente wat zij vinden van de knelpunten en ideeën, en wat de gevolgen zijn van veranderingen. Samen kijken we naar de meest kansrijke maatregelen.
3

Uitwerking varianten

12 Feb 2024 - 14 Feb 2024
  • Op basis van de resultaten van de werksessie worden de verschillende type maatregelen door verkeersadviesbureau DTV verkend en verder uitgewerkt tot een aantal varianten.
  • In de klankbordgroep presenteren wij de resultaten van de uitwerking van de verschillende varianten. We bieden de klankbordgroepleden uitgebreid de mogelijkheid om op de bevindingen te reageren. 
  • Van de diverse varianten zijn er in de klankbordgroep twee varianten overgebleven. Beide varianten hebben voor- en nadelen, maar de klankbordgroepleden zijn het er unaniem over eens dat ze allebei een grote verbetering zijn ten opzichte van de huidige situatie.
4

Inloopavond

12 Feb 2024 - 14 Feb 2024
  • Op 5 maart worden de overgebleven schetsontwerpen gepresenteerd tijdens een inloopavond bij WijWeimar. Tijdens deze avond is één ieder welkom om naar de resultaten van de klankbordgroep te komen kijken.
  • Naar aanleiding van de feedback tijdens de inloopavond kan een eventuele voorkeursvariant worden vastgesteld.
  • Op basis van de feedback ontvangen tijdens deze inloopavond wordt, waar nodig, het schetsontwerp aangepast. 
  • Op basis van het definitieve schetsontwerp wordt, waar nodig, de globale kostenraming aangepast.
Gemeente Den Haag | Stadsdeel Segbroek
Gemeente Den Haag | Stadsdeel Segbroek
5 days ago

Geef uw mening over de plannen voor de nieuwe Weimarstraat

Weimarstraat deel III

Op dinsdag 5 maart 2024 is er een inloopavond voor bewoners, ondernemers en buurtbewoners over de vernieuwing van de Weimarstraat. Het gaat om de vernieuwing van het deel tussen de Beeklaan en de Valkenboslaan.

Tijdens de inloopavond gaat de gemeente met u in gesprek over het beter en mooier maken van de Weimarstraat. U kunt de plannen voor de Weimarstraat bekijken, uw mening geven en vragen stellen aan medewerkers van de gemeente.

Gegevens inloopavond

Wanneer: dinsdag 5 maart 2024

Hoe laat: 17.30 - 19.30 uur

Waar: WijWeimar, Weimarstraat 284

Aanmelden voor de bijeenkomst is niet nodig. U kunt gewoon binnenlopen.

Plan van Aanpak

In 2021 en 2022 heeft de gemeente samen met het Wijkoverleg Regentesse-Valkenboskwartier een plan van aanpak gemaakt om te komen tot een nieuw ontwerp voor de Weimarstraat. In het plan van aanpak is rekening gehouden met de wensen van de buurt. In 2022 zijn er straatinterviews gedaan en is er een grote enquête gehouden. Daaruit is een klankbordgroep betrokken buurtbewoners en ondernemers gevormd, waarmee de 2 ontwerpen zijn gemaakt.

Inhoud ontwerpen

In beide ontwerpen wordt de Weimarstraat eenrichtingsverkeer voor auto’s. In het ene ontwerp is er meer ruimte voor fietsers. In het andere ontwerp is fijn wonen en het afremmen van het autoverkeer belangrijker.

Kunt u niet bij de bijeenkomst zijn?

De gemeente is benieuwd naar uw mening over de plannen. U bent daarom van harte welkom op de inloopavond op 5 maart. Kunt u er niet bij zijn? Vanaf 6 maart kunt u de ontwerpen ook bekijken op de stadsdeelpagina Segbroek.

---

Activity in the digital neighbourhoodnetwork Hoplr

Valkenboskwartier
5 likes
arrow_upward