Survey by Gemeente Den Haag | Stadsdeel Segbroek

Survey: Speelplek Daguerrestraat

Help jij mee de speelplek in de Daguerrestraat nog leuker te maken? Stem op jouw favorieten.

Start date 30 January 2024
End date 09 February 2024
3 questions - The survey is anonymous

The survey has been closed

It is unfortunately no longer possible to fill in the survey because it has been closed at 09 February 2024.

35 participants
arrow_upward