Gemeente Den Haag | Stadsdeel Segbroek
Gemeente Den Haag | Stadsdeel Segbroek
09 Nov

Verlenging vergunningsplicht Weimarstraat en Beeklaan

Het gebied waarvoor de vergunningsplicht geldt op kaart.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft vanwege de positieve effecten in de wijk besloten om de vergunningsplicht voor de vestiging van ondernemers in de Weimarstraat en Beeklaan te verlengen (RIS 316926). Op donderdag 9 november 2023 is de gemeenteraad geïnformeerd om het aanwijsbesluit met drie jaar te verlengen. De vergunningsplicht is ingevoerd op 3 november 2020 (RIS 306651).

Dit betekent dat ondernemers die zich willen vestigen op een deel van de Weimarstraat en Beeklaan en enkele aangrenzende straten een vergunning moeten aanvragen bij de gemeente. Bij deze aanvraag wordt getoetst of de aanvrager een bonafide ondernemer is. Met het behouden van de vergunningsplicht houdt de gemeente de mogelijkheid malafide ondernemers te weren uit het betreffende gebied op de Weimarstraat en de Beeklaan. Hiermee beschermt de gemeente de leefbaarheid en het ondernemersklimaat in de wijk.

Positief effect leefbaarheid

De vergunningplicht heeft een positief effect gehad op de leefbaarheid, openbare orde en veiligheid. Uit de evaluatie blijkt dat enkele malafide ondernemingen hun activiteiten in het gebied hebben gestaakt en dat daarvoor in de plaats zijn ondernemers teruggekomen die het winkelaanbod wél hebben verrijkt.

De concentratie van malafide ondernemingen in het kantelgebied is daarmee afgenomen. Om deze positieve ontwikkeling door te zetten en te voorkomen dat malafide ondernemers alsnog kunnen terugkeren wordt de vergunningplicht in de Weimarstraat en de Beeklaan voortgezet.

Bestaande vergunningen lopen door, geen leges

Voor de ondernemers in het gebied die nu al een vergunning hebben geldt dat de bestaande vergunningen uit het oude aanwijzingsbesluit doorlopen onder het nieuwe aanwijzingsbesluit. Deze ondernemers hoeven dus geen nieuwe vergunning aan te vragen en hoeven hiervoor ook geen leges te betalen. Ook voor nieuw aan te vragen vergunningen worden er geen leges geheven.

Feiten en cijfers

Sinds de invoering van de vergunningplicht zijn er in totaal 105 vergunningaanvragen verwerkt door de gemeente. Voor het totaal aantal ondernemingen is in vijftien gevallen (14%) geen vergunning verleend of is de vergunning na de verstrekking alsnog ingetrokken.

Ook de politie heeft een positief effect geconstateerd op de openbare orde en veiligheid, maar geeft ook aan dat er nog een behoorlijk risico is op terugval en adviseert daarom de vergunningsplicht te verlengen.

Met de verlenging van de vergunningsplicht kunnen gemeente en politie de leefbaarheid en het ondernemersklimaat in de wijk blijven beschermen voor bewoners en ondernemers en kan de positieve ontwikkeling worden doorgezet.

Meer informatie

In het Raadsinformatiesysteem (RIS) op denhaag.nl kunt u het besluit en het evaluatieonderzoek vinden. Het besluit (hoofddocument) en het onderzoek (bijlage) vindt u onder nr. RIS 316926 of direct via de button hieronder:

Ga direct naar het besluit en het evaluatieonderzoek:
RIS 316926
Thanks
1

Activity in the digital neighbourhoodnetwork Hoplr

Valkenboskwartier
20 likes
1 comment
Koningsplein en omgeving
6 likes
2 comments
Rond de Energiecentrale
1 like
1 comment
This is part of
folder Project
Samen voor een betere buurt

Met 'Samen voor een betere buurt' werken bewoners, ondernemers, organisaties en de gemeente Den Haag samen aan de verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in het gebied Weimarstraat-Beeklaan.

De veiligheid en leefbaarheid staan in dit gebied …

Read more
710 days remaining
arrow_upward