Survey by Gemeente Den Haag | Stadsdeel Segbroek

Survey: Wijkagenda Vruchtenbuurt

In december is aan het wijkpanel Vruchtenbuurt gevraagd om aan te geven welke thema’s van invloed zijn op de leefbaarheid in de wijk. Dit heeft veel informatie opgeleverd. Deze informatie is vervolgens teruggebracht naar negen relevante thema’s voor de Vruchtenbuurt.

Om te komen tot een wijkagenda voor de Vruchtenbuurt, willen we eerst in de wijk toetsen of dit inderdaad de meest relevante thema’s zijn en hier een prioritering in aanbrengen. Dit doen we met een online enquête onder bewoners en ondernemers in de wijk. Met het invullen van deze enquête bepaalt u welke thema’s volgens u de meeste prioriteit verdienen en waarom.

Op basis van de 3 belangrijkste thema’s organiseren we dialoogsessies. Van de 3 belangrijkste thema’s kiezen we 2 thema’s over de fysieke leefbaarheid (bijv. verkeersveiligheid, groen of parkeerdruk) en 1 thema over de sociale leefbaarheid (bijv. prettig oud worden of eenzaamheid tegengaan). In deze dialoogsessies gaan we met elkaar in gesprek over wat ervoor nodig is om het wonen in de Vruchtenbuurt nog prettiger te maken.

U kunt zich aan het einde van deze enquête aanmelden voor één van de dialoogsessies.

Wij nodigen u van harte uit om hieraan mee te doen en ons te laten weten wat er volgens u in de Vruchtenbuurt moet worden opgepakt.

Kijk en luister wat de stadsdeelwethouder Robert van Asten hierover zegt.

Klik hier en bekijk de video

Start date 21 April 2021
End date 13 May 2021
12 questions - The survey is anonymous

The survey has been closed

It is unfortunately no longer possible to fill in the survey because it has been closed at 13 May 2021.

516 participants
arrow_upward