Gemeente Den Haag | Stadsdeel Segbroek
Gemeente Den Haag | Stadsdeel Segbroek
08 Jul

In gesprek met de wijk

Begin dit jaar is de gemeente gestart met het opstellen van een Wijkagenda voor de Vruchtenbuurt. In de Wijkagenda staan de belangrijkste verbeterpunten van de wijk waar de komende 4 jaar samen aan wordt gewerkt.

In april en mei hebben 515 bewoners en betrokkenen een enquête ingevuld waarmee zij hebben laten weten wat de belangrijkste verbeterpunten zijn voor de Vruchtenbuurt. De resultaten van de enquête zijn geanalyseerd en deze zijn eerder met de wijk gedeeld op Hoplr. Met respondenten van de enquête is vervolgens het gesprek aangegaan. Dit heeft online plaatsgevonden op 8 en 16 juni en op 10 juni in de wijk.

Wat opviel tijdens de gesprekken is:

  • Dat veel van de thema’s in de Vruchtenbuurt nauw met elkaar samenhangen, daar wordt mee bedoelt dat als je meer groen of fietsparkeren wil dit gevolgen heeft voor ruimte voor autoparkeren en andersom.
  • Dat voor veel van de thema’s geldt dat samenwerking essentieel is tussen gemeente, bewoners en partners maar ook dat collectief optrekken als bewoners kansen biedt om samen andere keuzes te maken of door te pakken op bepaalde thema’s.

De gesprekken hebben geholpen om de opbrengst te vertalen naar verbeterpunten en acties. Voordat de Wijkagenda definitief wordt gemaakt vragen we u aan te geven wat u van de concept-Wijkagenda vindt.

Hiervoor worden vandaag 3 polls gestart waarin u met een cijfer kunt aangeven in hoeverre u het eens bent met de verbeterpunten. Ook kunt u hierop reageren.

Zo werkt het

Geef met een cijfer aan in hoeverre u zich kunt vinden in de verbeterpunten en acties en reageer als u nog op- en/of aanmerkingen heeft. Reageren kan tot 16 juli. Daarna worden de reacties verwerkt en de Wijkagenda definitief vastgesteld.

Klik bovenaan dit bericht op ''bekijk het volledige project'' en stem op alle thema’s. Of klik op ''Breng je stem uit’’ bij het project in het blauwe blok ''Laat ons weten wat u van de concept-wijkagenda vindt!''

Activity in the digital neighbourhoodnetwork Hoplr

Vruchtenbuurt
3 comments
This is part of
folder Project
Laat ons weten wat u van de concept-wijkagenda vindt!

In de afgelopen weken heeft u ons laten weten wat de belangrijkste verbeterpunten zijn voor de Vruchtenbuurt. Ook zijn een aantal bewoners en betrokkenen met de gemeente in gesprek gegaan over deze verbeterpunten. De opbrengst hiervan is vertaald naa…

Read more