Gemeente Den Haag | Stadsdeel Segbroek
Gemeente Den Haag | Stadsdeel Segbroek
07 Jul

Verbeterpunten: Meer vergroenen, verduurzamen en werk maken van de energietransitie

Vergroenen

  • We stimuleren bewoners en organisaties om tuinen, daken en muren te vergroenen door ze beter te informeren over de voordelen, subsidiemogelijkheden en door materiaal (planten) beschikbaar te stellen.
  • We maken een plan om de openbare ruimte, daar waar dit nog kan, te vergroenen en voeren dit gefaseerd uit zodra er zich kansen voor financiering voordoen.

Verduurzamen en werk maken van de energietransitie

  • We organiseren themabijeenkomsten om kennis, ervaringen en tips uit te wisselen met als doel om bewoners handvatten te geven om zelf of met elkaar aan de slag te gaan met isoleren, opwekken van energie of op een alternatieve manier de woning te verwarmen.
  • We ondersteunen en informeren bewoners beter over bestaande subsidiemogelijkheden en bewonersinitiatieven om collectief te verduurzamen en om werk te maken van de energietransitie.

Wie is hiervoor nodig: gemeente, wijkberaad, werkgroep Groen, bewoners, Coöperatie Vruchtenbuurt DEELt, Coöperatie Warm in de Wijk, Coöperatie Sterk op Stroom

Zo werkt het

Geef met een cijfer aan in hoeverre u zich kunt vinden in de verbeterpunten en acties en reageer als u nog op- en/of aanmerkingen heeft. Reageren kan tot 16 juli. Daarna worden de reacties verwerkt en de Wijkagenda definitief vastgesteld.

Klik bovenaan dit bericht op ''bekijk het volledige project'' en stem ook op de 2 andere thema's.

5
1
2
2
4
3
1
4
4
5
6
6
9
7
22
8
9
9
15
10
Score: 7.16 77 votes

Activity in the digital neighbourhoodnetwork Hoplr

Vruchtenbuurt
56 votes
16 comments
This is part of
folder Project
Laat ons weten wat u van de concept-wijkagenda vindt!

In de afgelopen weken heeft u ons laten weten wat de belangrijkste verbeterpunten zijn voor de Vruchtenbuurt. Ook zijn een aantal bewoners en betrokkenen met de gemeente in gesprek gegaan over deze verbeterpunten. De opbrengst hiervan is vertaald naa…

Read more