Gemeente Den Haag | Stadsdeel Segbroek
Gemeente Den Haag | Stadsdeel Segbroek
21 Apr 2021

Wat zijn de belangrijkste verbeterpunten en kansen voor de Vruchtenbuurt en waarom?

In december is aan het wijkpanel Vruchtenbuurt gevraagd om aan te geven welke thema’s van invloed zijn op de leefbaarheid in de wijk. Dit heeft veel informatie opgeleverd. Deze informatie is vervolgens teruggebracht naar negen relevante thema’s voor de Vruchtenbuurt.

Om te komen tot een wijkagenda voor de Vruchtenbuurt, willen we eerst in de wijk toetsen of dit inderdaad de meest relevante thema’s zijn en hier een prioritering in aanbrengen. Dit doen we met een online enquête onder bewoners en ondernemers van de wijk. Met het invullen van deze enquête bepaalt u welke thema’s volgens u de meeste prioriteit verdienen en waarom.

Wij nodigen u van harte uit om hieraan mee te doen en ons te laten weten wat er volgens u in de Vruchtenbuurt moet worden opgepakt.

Meer informatie over de wijkagenda vindt u door in de blauwe balk op ‘’Wijkagenda Vruchtenbuurt’’ te klikken.

Survey: Wijkagenda Vruchtenbuurt It is unfortunately no longer possible to fill in the survey because it has been closed at 13 May 2021.
Thanks
22

Activity in the digital neighbourhoodnetwork Hoplr

Vruchtenbuurt
22 likes
19 comments
This is part of
folder Project
Wijkagenda Vruchtenbuurt

Enquête via buurtplatform Hoplr

Om inzicht te krijgen in wat belangrijk is voor de wijk, houdt de gemeente Den Haag een online enquête onder de bewoners van de Vruchtenbuurt op het buurtplatform Hoplr. Wij nodigen u van harte uit om hieraan mee te…

Read more