Gemeente Den Haag | Stadsdeel Segbroek
Gemeente Den Haag | Stadsdeel Segbroek
29 Nov

Verslag wijkoverleg Weimarstraat-Beeklaan van donderdag 24 november 2022

Op donderdag 24 november was er een Wijkoverleg Weimarstraat-Beeklaan. Hieronder vind je het verslag.

Terugblik bewonersavond ‘Samen voor een beter buurt’

De deelnemers aan het overleg geven aan dat de bijeenkomst op donderdag 19 oktober 2022 in theater De Nieuwe Regentes goed verliep. Er is waardering voor de manier waarop informatie over lopende en geplande acties is uitgewisseld en de mogelijkheid in gesprek te gaan over wat er nog nodig is voor de wijk. Er werd opgemerkt dat het onderscheid tussen het prioritaire gebied Weimarstraat-Beeklaan en de hele wijk ReVa voor veel bewoners niet duidelijk is. De vraag is dan ook hoe dat onderscheid bij voortzetting van het wijkoverleg en het opstellen van de Wijkagenda ReVa, nog relevant is. Ook wordt aangegeven dat het jammer is dat er nog geen reactie is van de wethouder en de gemeente op de door Piet Driest (namens de bewoners) ingediende petitie voor een watertappunt in het wijkpark De Verademing. Henri Weber (Wijkmanager stadsdeel Segbroek) gaat hier achteraan. Voor foto's en de video van de avond, kijk op Terugblik Bewonersavond Weimarstraat-Beeklaan van 19 oktober 2022 (hoplr.com).

Visiewerkgroep

De visiewerkgroep van het Wijkoverleg heeft op de bewonersavond de waarden gepresenteerd van de wijk en is met deelnemers in gesprek gegaan. De visie met de waarden is inmiddels ook huis aan huis verspreid in de wijk (en kun je downloaden als pdf-bestand bij dit bericht). Op woensdag 30 november komt de visiewerkgroep bij elkaar om te bespreken: hoe gaan we verder met de visie? Het gaat dan om borging van de waarden, hoe krijg je voor elkaar dat bewoners, ondernemers, professionals en ambtenaren van stadsdeel en stadhuis met elkaar naar de waarden van de visie gaan handelen?

Aad van Schie gaf als voorbeeld dat het afvalstraatje (oracs, ondergronds afvalcontainers) worden verplaatst van de Valkenboslaan voor het stadsdeelkantoor naar een plek voor nieuwe onderneming Birdflower. Daar zijn bewoners te laat of nauwelijks in gekend en nu ligt een bezwaar op het voorgenomen besluit bij de Raad van State. Bewoners stellen dat als er door iedereen volgens de waarden: ‘eerlijk' en ‘daadkrachtig' was gehandeld, dit te voorkomen was geweest. Er volgt een discussie over hoe de visie en waarden van papier naar realiteit en praktijk kunnen worden gebracht.

Kan het stadsdeel de rol als ambassadeur naar stadhuis vertolken en heeft een visie zin als het niet lukt om met elkaar ervoor te gaan staan? Moet de waarden niet de aftrap worden van ieder managementteam overleg in de gemeente? Deze en andere vragen passeerde de revue en zullen dus woensdag worden meegenomen in het overleg van de werkgroep Visie. Constatering is dat het toepassen van de visie en de waarden nu eigenlijk pas begint.

Prioritair gebied

De komende collegeperiode is er €7 mln. beschikbaar voor de 5 prioritaire gebieden. Per gebied wordt een plan gemaakt door bewoners, ambtenaren, professionals en ondernemers om te zien wat de belangrijkste thema’s zijn in het gebied. Hierover ontstaat enthousiasme, de deelnemers geven aan graag voor de Kerst een langer wijkoverleg (4 uur) te besteden aan een terugblik en een vooruitblik voor de komende tijd. Henri Weber geeft aan dat dit voor de Kerst niet lukt als iedereen ook goed voorbereid aan de bijeenkomst moet starten, maar begin januari wel.

Uitstraling panden

Abdel Bouchibti - Transformatiemanager Weimarstraat-Beeklaan - laat zien welke acties er zijn geweest de afgelopen periode.

Winkel in keramiek en meubels

Een nieuwe ondernemer in de Weimarstraat stelt zich voor: Zeno Bekircher. Samen met zijn partner Louise Roelvink starten zij volgend jaar op nummer 301 een nieuwe onderneming in keramiek en meubels. Deelnemers geven aan dat het fijn is als de aanpak van Abdel en de deelnemers aan de werkgroep uitstraling wordt geborgd.

Verbeteringen gevels winkels en ondernemingen

Zoals eerder aangegeven maken 3 geselecteerde architecten een gevelimpressie voor een 15-tal panden op de Weimarstraat deel 3. Daar zijn ze nog altijd mee aan de slag. In de bijlage bij dit bericht treffen jullie de impressies aan die door de architecten al zijn opgemaakt: de Weimarstraat 331 t/m 343, Beeklaan 45, Weimarstraat 271-277.

Abdel is in gesprek met de pandeigenaren van deze bedrijfspanden om ze ertoe te bewegen werk te maken van de gevelimpressies en de voorgestelde gevelverbeteringen. Dat geldt ook voor de Weimarstraat 279. We zijn in gesprek met de pandeigenaar om de grote luifel te verwijderen en ook hier een verbetering van de uitstraling te realiseren.

Verbouw bedrijfsruimte naar woonruimte

De Regentesselaan 242-256 betrof een verpauperde bedrijfsruimtes (hier heeft Gamesa auto-onderdelenwinkel gezeten). Deze leegstaande ruimte wordt op dit moment omgezet naar 5 appartementen. De aannemer is daar gestart met het restaureren van de gevel.

Anton Pieck in de Weimarstraat

Voor het maken van een afbeelding op de gevel, de ruimte voor historische gevelreclame, in de Professor Kaiserstraat 55 zijn we door Rien van Hemert gewezen op het feit dat kunstenaar Anton Pieck in zijn jeugd op de Weimarstraat deel 3, boven Firat, heeft gewoond. Dat heeft ertoe geleid dat Henri en Abdel contact hebben opgenomen met het Anton Pieck-museum en de erfgenamen van Anton Pieck. Met de erfgenamen van Anton Pieck is afgesproken dat zij met voorstel komen voorde afbeelding op de gevel. Dit project wordt vanuit het beschikbare budget gefinancierd. Zodra het voorstel van de erfgenamen er ligt wordt dit met de werkgroep besproken.

Vervanging reclameuitingen

In de bijlage treffen jullie tevens de impressies aan van de nieuwe reclame-uitingen van de winkels en ondernemingen: Barbershop, Kitchen, Gök Merkez, Naamplaten en meer, Drogist Regentesse, Haagse vloercentrale en de Tabakshop. Gevelreclame van deze bedrijven zal door het bedrijf Nedcap Reclame worden geplaatst of zijn al vervangen.

Kerstverlichting

In week 48 zal de kerstverlichting weer opgehangen worden.

Wooncoach Hans Noordermeer

Hans Noordermeer vertelt dat hij ieder geval tot aan de zomer aan de slag gaat in de Beeklaan om de woonsituatie in kaart te brengen en daar waar nodig en noodzakelijk veranderingen in proberen aan te brengen. Hans komt graag in contact met bewoners en ontvangt al wat tips: benader de woningbouwcorporaties om je te helpen, zij kennen daar de situatie en lees het rapport van Zuid naar Noord en benader de geveltuintjesgroep.

Wijkagenda

Er komt een Wijkagenda voor Regentes Valkenbos. Daar is nu een enquête via www.denhaag.nl/wijkagenda voor uitgezet. Deelnemers aan het wijkoverleg vragen zich af wat er met de uitkomsten van deze enquête gebeurt? En hoe het traject dan verder verloopt. Daarnaast is het zoeken naar hoe de Leefbaarheids Effecten Rapportage (LER) samenhangt met deze Wijkagenda en met de visie. Henri geeft aan dat de LER een soort blauwdruk geeft van de wijk en deze ook weer benut wordt bij de Wijkagenda. Als er dan tenslotte allerlei thema’s zijn voor de wijkagenda kun je die weer toetsen aan de waarden van de visie.

Er zijn nog veel meer vragen over de Wijkagenda. Besloten wordt om Hakim Ahbarouch projectleider van de wijkagenda, uit te nodigen de volgende keer.

Hoe staat het met de Zaen?

Henri geeft aan dat er een gesprek is geweest met de eigenaar en de Haagse Pandbrigade (HPB). Binnenkort is een afspraak met de eigenaar, de HPB en een constructiebedrijf om de benodigde werkzaamheden aan het pand te bespreken. De eigenaar van de Zaen heeft aangegeven dat het lastig is geweest een aannemer te vinden (en te houden). De Gemeente houdt de druk erop en kan ook niet veel meer doen dan dat.

Verkeersonderzoek herinrichting Weimarstraat

Rob Verbaan geeft aan dat er op nu 266 mensen de enquête hebben ingevuld en dat er 63 mensen zich hebben opgegeven voor de klankbordgroep. De enquête kan nog tot en met 4 december worden ingevuld via www.bit.ly/weimarstraat

Oploop bij het WijWeimar pand

Tot slot wordt nog aangegeven dat er op zondag 11 december van 12.00-17.00 uur een oploop is bij het WijWeimar pand om het pand op te knappen en er gekeken wordt naar nieuwe plannen, acties en activiteiten in 2023. Iedereen is welkom om mee te helpen bij schoonmaak en klussen.

Nu en in de toekomst is het nodig dat bewoners en ondernemers participeren in hun eigen buurt: meedenken over hoe dingen beter kunnen en gerealiseerd kunnen worden. De buurt, dat ben je namelijk zelf. Meedoen kan op verschillende manieren. Door het volgen van deze website en de wijkmedia zoals Konkreetnieuws. Of doe mee met het Wijkoverleg. Iedereen die in de wijk woont, onderneemt of werkt is welkom, ook al is het voor een keer. Je kunt je aanmelden via segbroek@denhaag.nl. Je ontvangt dan een uitnodiging en wordt met de nieuwsbrief Voortgangsberichten per mail op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Thanks
6

Activity in the digital neighbourhoodnetwork Hoplr

Valkenboskwartier
6 likes
This is part of
folder Project
Samen voor een betere buurt

Met 'Samen voor een betere buurt' werken bewoners, ondernemers, organisaties en de gemeente Den Haag samen aan de verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in het gebied Weimarstraat-Beeklaan.

De veiligheid en leefbaarheid staan in dit gebied …

Read more
828 days remaining
arrow_upward