Gemeente Den Haag | Stadsdeel Segbroek
Gemeente Den Haag | Stadsdeel Segbroek
09 Nov

Wooncoach aan de slag met woonproblematiek in het gebied Weimarstraat-Beeklaan

Wooncoach Hans Noordermeer brengt in opdracht van de gemeente Den Haag de komende maanden de woonproblematiek in het gebied Weimarstraat-Beeklaan verder in kaart. Zo kunnen woonproblemen in het gebied gerichter en effectiever worden aangepakt. 

Het gebied Weimarstraat-Beeklaan heeft een groot aantal particuliere huurhuizen en woningbezitters. Een deel van de huizen is in handen van investeerders die woningen opsplitsen in zelfstandige wooneenheden. Er is veel kamerbewoning en er zijn soms vermoedens dat er aan te veel mensen wordt verhuurd. Verder dreigt verkrotting en leegstand in het gebied. Ook worden er panden oneigenlijk gebruikt, bijvoorbeeld doordat in een woning bedrijfsactiviteiten zijn.  

Samen met bewoners 

De Wooncoach is een aanvulling op al bestaande initiatieven om leegstaande bedrijfspanden om te vormen naar woningen en het onderhoud van de woningen te verbeteren. Hans Noordermeer gaat kijken welke mogelijkheden er zijn voor verduurzaming van woningen, het tegengaan van leegstand en illegale woonpraktijken. Dit doet de Wooncoach samen met de bewoners uit het gebied door te kijken waar en welke woonproblemen er zijn. Zo kan er meer gericht worden opgetreden en worden bepaald hoe huiseigenaren en huurders geholpen kunnen worden bij het oplossen van huurproblemen en het onderhouden van woningen.  

Je kunt de Wooncoach bereiken door een melding te doen via denhaag.nl/meldingen onder de rubriek ‘Meldingen wonen’.

Nice
2
Thanks
7

Activity in the digital neighbourhoodnetwork Hoplr

Valkenboskwartier
3 likes
3 comments
Koningsplein en omgeving
6 likes
Rond de Energiecentrale
1 comment
This is part of
folder Project
Samen voor een betere buurt

Met 'Samen voor een betere buurt' werken bewoners, ondernemers, organisaties en de gemeente Den Haag samen aan de verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in het gebied Weimarstraat-Beeklaan.

De veiligheid en leefbaarheid staan in dit gebied …

Read more
828 days remaining
arrow_upward