Gemeente Den Haag | Stadsdeel Segbroek
Gemeente Den Haag | Stadsdeel Segbroek
15 Sep 2022

Verslag, besluiten- en actielijst wijkoverleg 31 augustus en uitnodiging wijkoverleg 22 september

Na een lange hete en droge zomervakantie was op woensdag 31 augustus weer een Wijkoverleg Weimarstraat-Beeklaan waarin werd gesproken over voortgang op de acties in het gebied Weimarstraat-Beeklaan. Download het verslag en de besluiten- en actielijst van deze bijeenkomst (documenten onderaan dit bericht).

Bewonersavond 19 oktober

Extra aandacht werd besteed aan de organisatie van de grote bewonersavond in theater De Nieuwe Regentes op woensdag 19 oktober. Het Wijkoverleg - het gezamenlijke overleg van bewoners, ondernemers, gemeente Den Haag en andere betrokkenen bij het gebied Weimarstraat-Beeklaan - is initiatiefnemer en organisator van deze bewonersbijeenkomst. Het samenwerkingsverband laat hiermee zien op welke manier het actieprogramma prioritair gebied Weimarstraat-Beeklaan is opgepakt: wat er is gebeurd, staat te gebeuren en nog moet gebeuren voor het gebied. Op de bewonersavond staan de waarden en tevens uitgangspunt voor de ontwikkelingen in de wijk centraal.,

Wijkoverleg 22 september

Het volgend Wijkoverleg is op donderdag 22 september in het stadsdeelkantoor Segbroek. Dit overleg staat geheel in het teken van de organisatie van de grote bewonersavond in theater De Nieuwe Regentes op 19 oktober. Doel is om bewoners, ondernemers en gemeente samen invulling te geven aan deze avond.

This is part of
folder Project
Samen voor een betere buurt

Met 'Samen voor een betere buurt' werken bewoners, ondernemers, organisaties en de gemeente Den Haag samen aan de verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in het gebied Weimarstraat-Beeklaan.

De veiligheid en leefbaarheid staan in dit gebied …

Read more
828 days remaining
arrow_upward