Gemeente Den Haag | Stadsdeel Segbroek
Gemeente Den Haag | Stadsdeel Segbroek
10 May 2022

Wij zoeken en helpen mensen die schulden hebben bij hun zorgverzekeraar

Mensen met hoge schulden bij hun zorgverzekeraar vinden het vaak moeilijk om hulp te zoeken. De gemeente heeft deze mensen en gezinnen niet altijd in beeld waardoor ze ook geen hulp ontvangen. Met het project ‘VWS challenge’ zoeken we deze mensen op en helpen hen met het oplossen van hun schuldprobleem. We focussen ons daarbij op mensen met schulden in het gebied Weimarstraat-Beeklaan-Zevensprong en de andere gebieden die van de gemeente extra aandacht krijgen.

Mensen die 6 maanden of langer hun zorgpremie niet hebben betaald, krijgen een wanbetalersregeling van het CAK. Dit is een organisatie die verschillende zorgregelingen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) uitvoert. Met deze regeling vervalt de aanvullende verzekering en betalen zij ook een hogere premie die automatisch van hun loon of uitkering wordt ingehouden. Op deze manier blijven zij tenminste verzekerd. Mensen kunnen weer uit deze regeling wegkomen door hun schuld bij de zorgverzekeraar af te betalen.

VWS challenge

Uit onderzoek is gebleken dat deze mensen niet om hulp vragen bij de gemeente. Ze schamen zich vaak en hebben ook andere schulden en problemen waardoor zij in een moeilijk situatie terecht zijn gekomen waar ze zonder hulp niet meer kunnen uitkomen. Bij de schuldhulpverlening is deze groep mensen veelal niet (meer) in het vizier. Om deze personen te vinden en te helpen, start de gemeente in samenwerking met het ministerie het project VWS challenge.

Persoonlijke aanpak

De gemeente Den Haag gaat in het gebied Weimarstraat-Beeklaan-Zevensprong op zoek naar mensen die al meer dan 5 jaar in “de wanbetalersregeling” zitten. Hierbij werken wij samen met de Zorgverzekeringslijn. Met het project bellen we, gaan we langs of zoeken op een ander manier contact met deze groep mensen. Het aanbod voor hulp is vrijwillig en zoeken we samen naar oplossingen.

Hulpteam

Een team staat klaar om de schulden van mensen en gezinnen op te lossen en te adviseren over het voorkomen daarvan. Maar het gaat niet alleen om schulden maar ook om andere problemen zoals het hebben van een sociaal netwerk, inkomen, huisvesting en dagbesteding.

Resultaat

Het project is half maart in deze buurt gestart. We hebben al enkele mensen kunnen bereiken en met hen zijn we een hulptraject gestart. De problemen blijken complex en daarvoor zijn meerder acties nodig. De hulp die zij van de gemeente en hun omgeving krijgen, zorgt ervoor dat deze mensen er weer bovenop kunnen komen.

Ken jij iemand die hulp kan gebruiken?

Ben je geïnteresseerd in het project of je kent iemand in je buurt die schulden heeft bij een zorgverzekeraar? Neem dan via de mail contact op: financielehulp@denhaag.nl.

This message and its reactions are visible in 3 neighbourhoods
This is part of
folder Project
Samen voor een betere buurt

Met 'Samen voor een betere buurt' werken bewoners, ondernemers, organisaties en de gemeente Den Haag samen aan de verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in het gebied Weimarstraat-Beeklaan.

De veiligheid en leefbaarheid staan in dit gebied …

Read more
828 days remaining
arrow_upward