Gemeente Den Haag | Stadsdeel Segbroek
Gemeente Den Haag | Stadsdeel Segbroek
10 May 2022

Weimarstraat-Beeklaan, prioriteit voor de Haagse Pandbrigade

Bij de Haagse Pandbrigade werken zo’n 80 mensen aan de veiligheid van gebouwen en woningen in de stad. De Haagse Pandbrigade controleert en onderzoekt of eigenaren, huurders en verhuurders zich houden aan de regels voor bouwen en wonen. Het gebied Weimarstraat-Beeklaan heeft daarbij de hoogste prioriteit. Projectleider Anjo Hoogendoorn legt uit hoe de Haagse Pandbrigade werkt in het gebied Weimarstraat-Beeklaan en welke hindernissen er soms moeten worden genomen. Want tussen droom en daad staan soms wetten en praktische bezwaren in de weg.

Wat doet de Haagse Pandbrigade?

Anjo Hoogendoorn: ‘We controleren of woningen en andere gebouwen voldoen aan de Woningwet, Bouwbesluit, Huisvestingswet en dergelijke. We leggen boetes op maar proberen ook met minder zware middelen zoals gesprekken ons doel te bereiken. Het gaat dan om bijvoorbeeld: illegale bouwsels, achterstallig onderhoud, illegale kamerverhuur, woningsplitsingen en toeristische verhuur. De Haagse Pandbrigade werkt daarbij nauw samen met andere zoals gemeentelijke diensten, HEIT, brandweer, politie, woningcorporaties en Nederlandse Arbeidsinspectie.

aarlijks komen er rond de 4500 meldingen binnen. Het kan dan gaan om particuliere woningbezitters die hun woning niet kunnen onderhouden, maar ook om vastgoedinvesteerders die niet volgens de regels werken. We moeten daarbij keuzes maken in wat we wel en wat we niet kunnen oppakken.’

Prioriteit

‘Meldingen uit het gebied Weimarstraat-Beeklaan hebben bij de Haagse Pandbrigade prioriteit. Die onderzoeken wij allemaal en bij een (vermoeden van) overtreding gaan we er op af. In 2021 en 2022 zijn er tientallen overtredingen in het gebied van de Weimarstraat-Beeklaan opgepakt: illegale kamerverhuurbedrijven, illegale bouwwerken en achterstallig onderhoud. Daarbij is soms sprake van een ‘sneeuwbaleffect’. Zo constateerden we bij inspectie van een melding over een loshangend raam in een woning aan de Weimarstraat nog veel meer overtredingen bij dat pand en een naastgelegen pand. De Haagse Pandbrigade kan bij overtredingen de eigenaar verplichten de illegale activiteit te stoppen of noodzakelijk onderhoud uit te voeren. In het ergste geval kunnen we de bouwwerkzaamheden stilleggen, boetes opleggen of zelfs het pand sluiten.’

Leefbaarheid

‘Het effect van onze handhavingsacties zie je uiteindelijk terug in het verbeteren van de leefbaarheid van de buurt. Niet meteen: soms moet de buurt een lange adem hebben. Eerst krijgen overtreders (behalve in gevaarlijke situaties) de mogelijkheid om hun fout te herstellen. Doen zij dat niet, dan komen wij in actie - maar het afwikkelen van de overtreding kost tijd. Bij illegale kamerverhuur krijgen bewoners bijvoorbeeld minimaal zes weken de tijd om een andere woning te vinden. Bij achterstallig onderhoud zijn die termijnen langer, bijvoorbeeld als er geen geld is voor onderhoud, een ingewikkeld bouwkundig probleem, de VvE slapend is of het lastig is tijdig een aannemer te vinden. Bij ‘gebreken’ is het Bouwbesluit het uitgangspunt. Verbouwingen die niet mooi worden gevonden door de buurt maar bouwkundig goed zijn en voldoen aan de regels, kunnen we daarom niet aanpakken.’

Volle containers

‘We zien ze volop in de wijk: volle bouwcontainers. Het is een signaal dat een verbouwing aan de gang is. Meestal is daarvoor een vergunning nodig, maar dat is niet altijd noodzakelijk. Zolang er geen dragende muren worden aangepakt, er geen extra woningen worden gecreëerd of brandscheidingen worden veranderd, is een verbouwing vaak zonder vergunning mogelijk. Ook aan de achterzijde van panden mag in veel gevallen zonder vergunning worden gebouwd. En soms kan het gebruik van een pnd in strijd met het bestemmingsplan toch worden voortgezet omdat dit is toegestaan volgens het oude bestemmingsplan en de eigenaar zich kan beroepen op het ‘overgangsrecht’. Het is dus niet altijd even eenvoudig te zien of iets mag of niet. Dat zoeken we grondig uit.’

Handhaving

\‘In de praktijk duurt het dus vaak wel even voordat je resultaat ziet van onze handhavingsacties. Een veel gehoorde vraag is, “Kan de Haagse Pandbrigade niet sneller ingrijpen bij illegale verbouwingen, of activiteiten die in strijd zijn met het bestemmingsplan?” Het afbreken van illegale bouwwerken is ingrijpend. En het inhuren van aannemer is tegenwoordig lastig, het kan soms maanden duren voordat ze tijd hebben om aan het werk te gaan. Bovendien geeft onze wetgeving de ruimte aan pandeigenaren om alsnog een vergunning aan te vragen bij activiteiten die in eerste instantie zonder vergunning zijn gerealiseerd. Zo’n procedure neemt enkele maanden in beslag. De Haagse Pandbrigade moet zorgvuldig te werk gaan, dus zo’n procedure afwachten.’

De Zaen

‘Het voormalige keukenbedrijf ‘De Zaen’ aan de Beeklaan is daar een voorbeeld van. Na de brand in 2017 en na een politieonderzoek naar de oorzaak, heeft de eigenaar een vergunning aangevraagd en gekregen om een ander gebouw daarvoor in de plaats te zetten. In dit geval heeft de eigenaar vanaf het verlenen van de vergunning in dit geval drie jaar de tijd om te starten met de bouw. Voor de buurt is deze ‘rotte kies’ natuurlijk een doorn in het oog. Er zijn al enige tijd wat bouwbewegingen te zien om het pand te verbouwen tot appartementen, maar het gaat langzaam. We zijn er scherp op dat de pandeigenaar van ‘de Zaen’ niet onnodig ‘treuzelt’ met de bouw van de appartementen. Mocht dat wel zo zijn dan overwegen we om in te grijpen omdat het huidige gebouw nu eenmaal niet aan het Bouwbesluit voldoet. Dit hebben we aan de eigenaar uitgelegd die op haar beurt heeft beloofd om actie te ondernemen. Ingewikkelde juridische trajecten zijn natuurlijk iets waar niemand mee geholpen is.’

Blijf melden

Meer weten over de Haagse Pandbrigade en digitaal melden? Kijk op Den Haag - Haagse Pandbrigade

This is part of
folder Project
Samen voor een betere buurt

Met 'Samen voor een betere buurt' werken bewoners, ondernemers, organisaties en de gemeente Den Haag samen aan de verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in het gebied Weimarstraat-Beeklaan.

De veiligheid en leefbaarheid staan in dit gebied …

Read more
828 days remaining
arrow_upward