Gemeente Den Haag | Stadsdeel Segbroek
Gemeente Den Haag | Stadsdeel Segbroek
10 May 2022

Uitstralingsproject winkelpuien in de Weimarstraat

2 images

De werkgroep Uitstraling maakt plannen voor het duurzaam verbeteren van de ‘winkeluitstraling’ in het 3e deel van de Weimarstraat. De werkgroep is een samenwerking tussen bewoners, ondernemers en de gemeente. Met goede ideeën en met geld vanuit de gemeente kunnen er kansen worden gecreërd voor een gezelligere Weimarstraat. Ik vroeg de werkgroepleden Adel (Transformatiemanager), Roos en Margreet (beide bewoners) naar de plannen. **

De winkelpuien in de Weimarstraat zijn de afgelopen decennia meerdere keren aangepast. Van de oorspronkelijke architectuur van rond 1900 is in veel gevallen weinig overgebleven. En alhoewel over smaak niet te twisten valt, zijn de aanpassingen niet altijd geslaagd. Ook zien we winkelpuien die er ‘versleten’ en verwaarloosd uitzien. Dit alles geldt ook voor de reclame-uitingen aan de winkelpuien: gedateerd en weinig passend bij het klassieke karakter van de buurt. En dan zijn er natuurlijk nog de geheel dichtgeplakte winkelruiten die dit deel van de Weimarstraat een gesloten karakter geven. Maar hier en daar zijn nog mooi overblijfselen uit het verleden te vinden. Oude gevelreclame, klassieke ramen en deuren, glas-in-lood, prachtig metselwerk en mooie ‘bogen en sluitstenen’.

Abdel: “We zijn eind maart 2022 met de werkgroep Uitstraling begonnen met het inventariseren van de uitstraling en (onderhouds)staat van de winkelpanden in dit deel van de Weimarstraat. Uit deze lijst hebben we  panden geselecteerd waarvan het aanzien van gevel en etalage sterk kan worden verbeterd. We vroegen de ondernemers en eigenaren van de panden of ze hieraan mee willen werken. Een architect en reclamebedrijf zijn vanuit het gemeentelijke Uitstralingsproject ingezet om 5 ondernemers die al begonnen waren met de verbouwing van de eigen winkel en het investeren in het exterieur te begeleiden bij het duurzaam verbeteren van de winkeluitstraling.”

Margreet: “Door de winkelpuien op zo’n manier aan te pakken dat de mooi accenten van de 19-eeuwse architectuur weer goed naar voren komen, hoop ik dat we ook andere ondernemers en pandeigenaren stimuleren om ook in hun (winkel)pui te investeren. We willen graag een rustig ogende en nette winkelstraat zonder schreeuwerige kleuren en reclame. Een met leuke en gezellig winkels met veel bloemen en planten.”

Abdel: “De ondernemers waarmee we in de eerste fase gaan starten zijn: bakkerij Ashok, Bistro55, restaurant Gold River, een nieuwe zonnestudio en patisserie Liamo. De laatste 2 zijn nieuw in de Weimarstraat en hadden sowieso al plannen om te verbouwen. De uitwerking kan als voorbeeld dienen voor de huidige en toekomstige pandeigenaren en ondernemers in de Weimarstraat. Het laat zien welke kant we willen opgaan met de Weimarstraat. Een ingreep in de winkelpui is een grote investering voor een ondernemer en/of een eigenaar. Dat ze in principe willen meewerken, laat zien dat steeds meer ondernemers en pandeigenaren zich ook echt betrokken voelen bij de ontwikkelingen in deze buurt. Met de financiële haalbaarheid voor de ondernemers als uitgangspunt vragen we 3 architecten uit de wijk om met voorstellen voor het verbeteren van de winkelgevels te komen. Hierbij worden ook de reclame-uitingen meegenomen, die nu vaak erg rommelig ogen en soms gedateerd zijn.“

Roos: “Binnenkort kiezen we met de werkgroep de architect die met deze opdracht aan de slag mag. Deze architecten weten van de visie op de wijk en weten dus precies waar we naartoe willen met de buurt_._ Ik denk dat we met deze actie de Weimarstraat aantrekkelijk kunnen maken en het aanzien van de straat sterk kunnen verbeteren. Hopelijk kunnen we hiermee jonge ondernemers verleiden om hier een leuke zaak te beginnen. En de zittende winkeliers en bewoners enthousiast kunnen maken om hun winkel met leuke plantenbakken op te fleuren. De straat moet meer een ontmoetingsplek voor de buurt worden. Om lekkere koffie te drinken bijvoorbeeld. Want dat mist nog wel in dit deel van de Weimarstraat. De diversiteit van onze wijk moet terugkomen in de straat. Ik realiseer mij dat er op meerdere terreinen nog veel meer moet gebeuren om deze straat een opwaartse beweging te geven. Het aanpakken van de (overconcentratie van) coffeeshops bijvoorbeeld. De straat moet veiliger. Positief is in ieder geval ook dat er plannen worden gemaakt voor de herinrichting van het 3e deel van de Weimarstraat dat de straat ook veiliger moet maken. “

Margreet: “De geheel beplakte winkelruit van bakkerij Ashok is bijvoorbeeld iets wat wordt aangepakt. We denken aan een mooi driedimensionaal-beeld, in ieder geval aan een oplossing waar we de buurt ook echt blij van wordt. En wie weet komen achter de beplating nog mooie details van vroeger naar voren. De uitwerking en de uitvoer van de plannen moeten nog dit jaar worden gerealiseerd, is het plan.”

Abdel: “Het blijft uiteraard wel maatwerk. Ondernemers moeten zelf de investering willen en kunnen doen in hun pand. Wel kijken we of vanuit de gemeenteeen pilot kunnen starten voor het verbeteren van de reclame-uitingen aan de winkelpuien."

Roos: “Bij de werkgroep Uitstraling ben ik nog niet zo lang betrokken. Het voelt goed om iets goeds te kunnen bijdragen aan deze buurt. Ik kijk dan ook uit naar de plannen van architect en natuurlijk het resultaat daarvan. Het lijkt mij in ieder geval prachtig om straks de opgeknapte gevels te kunnen bekijken.”

Margreet: “De stip aan de horizon voor mij? Dat is als een publiek dat binding heeft met onze wijk in de Weimarstraat komt om gezellig te winkelen en een terrasje te pakken. Dat is: jong, oud, mensen die er nu wonen, die er komen wonen of die er hebben gewoond. Dan moeten nog wel meer van die leuke zaakjes en terrasjes komen natuurlijk.“

Roos: “Die diversiteit is wat mij aantrekt in deze buurt: studenten, expats en de culturele diversiteit van mij buurtgenoten. De energie die ik in het eerste deel van de Weimarstraat en mijn oude buurt ‘het Zeeheldenkwartier’ voelde, die kan er ook komen in dit deel van de Weimarstraat. Ik heb daar een goed gevoel over.”

Bijgaand foto’s van voorbeelden mogelijke oplossingen voor ondernemingen Gold River en Bistro55, door Oase Stedenbouw en landschap | Stedenbouwkundig ontwerp, ruimtelijke ordening en landschapsinrichting (oase-stedenbouwlandschap.nl)

Leestip: Konkreetnieuws (april), Laatste nieuws van de transformatiemanager Er gebeurt veel en er is nog genoeg te doen, 2022-2-april-web.pdf (konkreetnieuws.nl)

This is part of
folder Project
Samen voor een betere buurt

Met 'Samen voor een betere buurt' werken bewoners, ondernemers, organisaties en de gemeente Den Haag samen aan de verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in het gebied Weimarstraat-Beeklaan.

De veiligheid en leefbaarheid staan in dit gebied …

Read more
828 days remaining
arrow_upward